รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. เผยมติมหาเถรสมาคมให้กิจกรรมวันวิสาขบูชาเป็นการกิจปฏิบัติของสงฆ์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con