รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สาเหตุใดจึงห้ามผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ออกจากบ้านในช่วงเวลานี้ ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con