รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้าลูกจ้างหยุดงานเพื่อกักตัวจากไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con