รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-หากบริษัทให้หยุดงานเนื่องจากโรคไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ตามที่รัฐบาลสั่ง ลูกจ้างจะเสียวันลาหรือไม่ ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con