รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงครม.ดึงงบบัตรทอง 2,400 ล้านบาทคืน ใช้เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทน ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ที่บรรจุใหม่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con