รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.วธ. ขอบคุณจุฬาราชมนตรีออกมาตรการตามหลักศาสนาอิสลามป้องกันโควิด-๑๙ เน้นปฏิบัติปลอดภัย-ถูกต้องตามประกาศสาธารณสุข

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con