รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบสิ่งของบริจาคจากเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19 "ส่งต่อกำลังใจ คืออัตลักษณ์ของคนไทย"

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con