รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท กำหนดปิดลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. [กระทรวงการคลัง]

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con