รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ. เผยผลโพล ปชช. ร้อยละ ๙๗.๘๙ ทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา พิธีการต่างๆ และประเพณีสงกรานต์ช่วงโควิด-19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con