รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ. จัดทำคลิป “สงกรานต์แบบไทย ห่างไกลโควิด-๑๙” ผลิตแอนิเมชันการ์ตูน “สงกรานต์ ๒๐๒๐ ๔ ไม่ ๓ ทำ” เสริมสร้างการรับรู้เด็ก เยาวชน จับมือศิลปินแห่งชาติ-พื้นบ้าน-ชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร