รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ. นำ “พลังบวร” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งโรงทาน-ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสในพื้นที่วัด-ศาสนสถานทั่วประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con