รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. ยืนยันไทยนำเข้ายา Favipiravir เพียงพอ พร้อมสั่งสำรองเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินและพื้นที่สำหรับการเฝ้ากักกัน ระวัง Quarantine

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con