รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ. ออกประกาศแนวทางปฏิบัติฯ เทศกาล-ประเพณี-พิธีทางศาสนา งานบุญ-งานแต่ง-งานศพ ป้องกันโควิด-๑๙ ย้ำงด/เลื่อนการจัดงาน-รักษาระยะห่างทางสังคม-เน้นทำกิจกรรมออนไลน์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con