รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วศ.อว. ร่วมกับ กองทัพเรือ (ทร.) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการทำ NQI ด้านการท่องเที่ยว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con