รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con