รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. ไฟเขียวให้ วธ. เสนอ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ขึ้นบัญชี เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก เข้าสู่รอบพิจารณาปี ๖๓

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con