รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศมส. ให้ทุนเขียนบทความวิจัย โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด เพื่อร่วมเรียนรู้–เสนอทางออกจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con