รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรีลั่นรัฐบาลไม่ประมาทยกระดับ 6 มาตรการสำคัญ ยืนยันไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 เน้นลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน (Social Distancing)

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con