รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คกก. ผู้สูงอายุแห่งชาติ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เดือนเม.ย.- ก.ย. 63 ตามอัตราเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con