รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำคู่มือเกี่ยวกับ “นวัตกรรม”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con