รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนไว้วางใจ 272 ในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con