รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรียืนยัน การจัดซื้อโครงการ Biometrics เป็นไปตามระเบียบราชการ อย่าโยงผู้ไม่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con