รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีชี้แจง รัฐบาลแก้ไขสถานการณ์หนี้ครัวเรือน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งพัฒนาระบบภาษีเพื่อดูแลประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con