รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี แจงการว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล ยืนยันความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con