รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท 1 ชี้แจง การออกคำสั่ง คสช. เพื่อแก้ไขปัญหาสัมปทานรถไฟฟ้า ไม่ให้ภาระอยู่ที่ประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con