รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีร่วมฟังการการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถือเป็นกลไกประชาธิปไตย ยึดหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิส่วนบุคคล ยืนยันดูแลประชาชนทุกพื้นที่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con