รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงอุตสาหกรรม เผย GM ขายศูนย์การผลิตรถยนต์ให้กับ GWM (Great Wall Motors) เป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con