รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองปลัดฯ จุลพงษ์ เป็นประธานปิดโครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตรภายใต้โครงการฯ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con