รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รอง นรม.พล.อ.ประวิตรฯ สั่งกองอำนวยการน้ำฯ เร่งมาตรการแก้แล้งเชิงรุก ครอบคลุมน้ำอุปโภค-บริโภค และเกษตร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con