รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมหารือนำระบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐคลอบคลุมในทุกมิติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con