รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con