รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด/ผู้ต

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con