รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองโฆษกรัฐบาลระบุ กรมเจ้าท่ารายงาน เรือเวสเตอร์ดามล่องเข้ากัมพูชาแล้ว สรุปยอดคนไทยในเรือ 21 คน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con