รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จ.น่าน ชุมชนต้นแบบ ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ นำพืชสมุนไพรสร้างรายได้สู่ชุมชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con