รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con