รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม ประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล เน้นสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con