รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิเสธการแจกคูปองเงินสดเพื่อใช้ช้อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยืนยันยันมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ เวอร์ชั่นอินเตอร์เป็นแนวคิดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con