รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล- กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการพิจารณาหลักการในการเสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ เพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con