รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ทส. เร่งระดมสมอง หาแนวทางงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด ร้านชำ และการจัดทำกฎหมายจัดการพลาสติก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con