รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.ยุติธรรม พร้อมผู้บริหาร ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ (Halfway House) ณ บ้านปูลา รายอ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con