รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ชาวพุทธทั่วไทย ทั่วโลก นั่งสมาธิพร้อมกัน เป็นเวลา 15 นาที ถวายเป็นอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con