รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุกลับประเทศศรีลังกา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con