รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดและกำกับติดตาม “ปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข” ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con