รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โอวาท พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสพบปะ และให้โอวาทแก่เยาวชนสัมพันธ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con