รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีแนะเกษตรกรปลูกพืชตรงกับความต้องการของตลาด รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรเต็มที่ โดยไม่ให้ขัดกับพันธะสัญญาการค้าโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con