รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ชื่นชม ‘อสร.’ แก้ปัญหาโดยเร็ว แนะให้นำความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con