รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พม. นำเยาวชนต้นแบบที่ชนะเลิศ อันดับที่ 1 และ 2 จากการแข่งขันแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน เข้าพบและนำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con