รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญ กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con