รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รอง นรม. พลเอก ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุม คกก. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย หน่วยงานและบุคลากร ให้เป็นกลไกรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con