รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีส่งเสริมพัฒนาคนไทยยุคใหม่ แนะให้บ่มเพาะอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con